Pipetting Samples

ECA-vann mot alkoholbaserte desinfeksjonsmidler

Bakterier kan deles inn i to grupper. Gram-positive og gram-negative bakterier. Gram-positive bakterier kan i mange tilfeller danne seg sporer.

Gram-negative bakterier utgjør et stort antall forskjellige bakterier, som ofte er direkte sykdomsfremkallende for mennesker.

 

Håndsprit har generelt vanskeligheter med å bryte ned gram-negative bakterier og sporer. Bright Water bryter ned alle bakterier, virus, sporer og sopp.